Nordic walking (lipiec – sierpień 2020)
Zajęcia organizowane były w parkach. Na początku zajęć w każdej grupie osoba prowadząca przeprowadziła instruktaż prawidłowego chodzenia metodą Nordic walking oraz przekazywała zasady prawidłowego ustawienia wysokości kijków i utrzymania prawidłowej postawy. Każde kolejne zajęcia realizowane były wg harmonogramu: ćwiczenia rozgrzewkowe, pokonanie określonej długości trasy (ćwiczenie różnych technik marszu Nordic walking), ćwiczenia rozciągające i rozluźniające po zakończonym treningu. Seniorzy uczestniczący w zajęciach zgłaszali, że dzięki chodzeniu z kijami poprawili swoja kondycję fizyczną i zyskali lepsze samopoczucie.
 
Taniec użytkowy (wrzesień – październik 2020)
Podczas zajęć uczestnicy poznali dwa style taneczne. Na zajęciach wrześniowych uczyli się prawidłowej postawy w tańcu i kroków tanecznych do cza-czy, a w październiku rozpoczęli naukę drugiego tańca – salsy. Jednak z uwagi na stan epidemii, po pierwszych zajęciach październikowych, warsztaty zostały wstrzymane. Każde zajęcia składały się z trzech faz: rozgrzewki, nauki kroków i układów tanecznych oraz rozciągania. Ta forma aktywności była bardzo lubiana przez uczestników, w swoich opiniach podkreślali, że taniec jest dla nich łatwą i atrakcyjną formą aktywności, która poprawia im nastrój, wpływa pozytywnie na ich kondycję fizyczną i samopoczucie oraz przede wszystkim sprawia im wiele radości.

Warsztaty robotyki (sierpień – wrzesień 2020)
Podczas zajęć uczestnicy z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych klocków LEGO Education WEDO 2.0, budowali konkretne modele i uczyli się programowania obrazkowego na tabletach. Zajęcia prowadzone były w oparciu o model pracy 4Z: zbadaj,  zbuduj, zaprogramuj, zaprezentuj. Uczestnicy pracowali w dwuosobowych duetach – dziecko i senior, co dodatkowo było doskonałą formą integracji międzypokoleniowej. Seniorzy korzystali z pomocy dzieci przy budowaniu z klocków, a dzieci z pomocy seniorów przy rozwiązywaniu problemów technicznych i konstrukcyjnych. Były to zajęcia bardzo ciekawe i „odmładzające” dla seniorów.

Warsztaty Integracyjno-komunikacyjne (wrzesień – październik 2020)
Warsztaty realizowały cel związany z integracją międzypokoleniową – przygotowując seniorów do efektywniejszego komunikowania się z osobami młodymi. Podczas każdego spotkania wykonywane były ćwiczenia, których celem było przybliżenie i zrozumienie osób młodych, ich sposobu funkcjonowania, porozumiewania się, korzystania z nowoczesnych nośników informacji itp. Każde spotkanie rozpoczynało się, „rozgrzewką”, której celem było usprawnienie pracy mózgu i jednocześnie pokazujące, jak ważne jest, aby ćwiczyć pamięć, codziennie poznawać nowe wyrazy lub rozwiązywać łamigłówki poprawiające pamięć. Ważnymi zajęciami okazały się te, które związane były z myśleniem wizualnym  - czyli tworzenie zapisów za pomocą symboli. Aby uatrakcyjnić zajęcia, podczas niektórych na zakończenie przez około 25-30 minut seniorzy mogli wykorzystać czas na gry planszowe. Podczas zajęć związanych z pisaniem „listu do wnuka” wielu seniorów przeżyło chwile wzruszenia, kiedy okazało się, jak ważne są wspomnienia i ich przekazywanie młodym osobom.

Warsztaty turystyczne (lipiec – sierpień 2020)
W lipcu przeprowadzono zajęcia stacjonarne w Świdnicy, w czterech blokach tematycznych oraz w sierpniu dwa wyjazdy do czeskich miast – partnerów projektu. Warsztaty maiły charakter integracyjnych spacerów międzypokoleniowych, które stworzyły emocjonalny stosunek mieszkańców Świdnicy do swojego miasta, poprzez atrakcyjne, aktywne poznawanie walorów turystycznych miasta i jego historii.
Przyrodnicze: w Parku Sikorskiego przeprowadzono integracyjną grę terenową. W wyznaczonych punktach kontrolnych, międzypokoleniowe drużyny, zmagały się z przyrodniczymi zagadkami i zadaniami.
Wyjazd do Ceskiej Skalicy – Doliny Babuni, gdzie grupy seniorów i juniorów zwiedziły Pałac w Ratiboricach wraz z przyległym parkiem, zabytkowym młynem i pawilonem myśliwskim.
Historyczne: poznanie słynnych świdniczan - książąt świdnickich – Bolka I Surowego, Bolka II Małego, Bernarda, kobiety astronom – Marii Cunitz, asa lotnictwa z czasów I wojny światowej – Manfreda von Richthofena, zwanego Czerwonym Baronem i miejsc z nimi związanych.
Kulturalne: przejście trasą turystyczną „Szlak Kamienia” (Rynek, Katedra pw. św. św. Stanisława i Wacława, relikty zamku książęcego, cmentarz przy Pl. Pokoju). Podczas spaceru uczestnicy poznali najcenniejsze i najciekawsze dzieła sztuki, znajdujące się w przestrzeni miejskiej. Poznali twórczość najważniejszych rzeźbiarzy i artystów świdnickich: Augusta Hoffmanna i Johanna Riedla.
Wyjazd do Hronova – uczestnicy zwiedzili dom rodzinny Aloisa Jiraszka – czeskiego pisarza i dramaturga oraz zabytkowe miasteczko.
Kulturowe: to poznanie najważniejszych atrakcji turystycznych miasta Świdnicy – Kościół Pokoju, zabytek UUNESCO, Katedra, kamienice w Rynku. Seniorzy i juniorzy mogli popatrzeć na swoje rodzinne miasto „oczami turysty”.