15.09.2020 Ukončení dalšího ročníku Akademie
Dne 14. září se uskutečnilo v obřadní síni náchodské radnice slavnostní ukončení dalšího ročníku akademie, kterou pořádá Základní umělecká škola Náchod. Pro zájemce je otevřen program hudební, pohybový a výtvarný. Každý ročník se skládá ze dvou semestrů. Podzimní začíná 1. října a na něj bezprostředně od 1. února navazuje jarní, který končí 31. května. V letošním roce však došlo na cca 2 měsíce k přerušení výuky, a to vlivem pandemie COVID – 19. Proto byl jarní semestr prodloužen až do 30. září. Studenti tak měli možnost absolvovat kompletní výuku. Výuka v ZUŠ Náchod je realizována za podpory města Náchoda a rovněž spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to prostřednictvím projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace“.